Pracovnoprávne poradenstvo

poskytovanie stanovísk a názorov, tvorba dokumentov, interných smerníc a kolektívnych zmlúv, zamestnávanie cudzincov, manažovanie špeciálnych HR projektov, účasť na legislatívnom procese, poradenstvo pri rokovaní so zástupcami zamestnancov

Pracovnoprávne audity

preskúmanie pracovnoprávnych dokumentov a existujúcich procesov klienta, minimalizácia rizika udelenia pokuty ako aj minimalizácia súdnych sporov, záverečné vypracovanie analýzy spolu s návrhmi riešení

Vzdelávanie v oblasti pracovného práva

vzdelávanie a rozvojové programy v oblasti pracovnoprávnej a súvisiacej legislatívy realizované na pracovisku klienta lebo ako otvorený seminár pre širokú verejnosť

Súhrnný balík HR služieb

strategické poradenstvo v oblasti HR, tvorba HR modelu, poradenstvo v oblasti personálnej a mzdovej administratívy, odmeňovania, vzdelávania

Najnovšie články

Ponuková povinnosť

V priebehu tohto mesiaca končíme pracovný pomer z organizačných dôvodov z dôvodu nadbytočnosti s ôsmymi zamestnancami. Vôbec nevieme ako